Gitana

geography

Republica Moldova este o țară vinicolă cu tradiții milenare, iar arta cultivării viței de vie este una dintre cele mai vechi îndeletniciri de pe aceste meleaguri. Pe teritoriul țării noastre se produc atât vinuri roșii, albe și roze, cât și divinuri, vinuri de desert sau vinuri spumante.

Vinurile moldovenești au ca simbol barza albă în zbor, iar pentru că moldovenii țin la tradițiile lor străvechi, anual, în cea de-a doua duminică a lunii octombrie este sărbătorită Ziua Națională a Vinului. Aceasta reprezintă o oficializare a vechiului obicei popular de a-ți chema rudele și prietenii la degustarea vinului nou.

Producția națională de struguri este de 650 mii tone, iar suprafața totală a podgoriilor pe teritoriul Republicii Moldova este de 107.800 ha (fără a include aici şi sectoarele de viță-de-vie din gospodăriile private). Aproximativ 53.500 ha de viţă de vie sunt localizate în regiunea viticolă de sud a Moldovei. În consecință, Republica Moldova are cea mai mare densitate de vie din lume, acestea ocupând aproape 3,8% din toată suprafața republicii și 7% din întreaga suprafață de terenuri arabile.

    Un element favorabil pentru cultivarea viței-de-vie și producerea de vin este clima moderat-continentală, temperaturile medii anuale fiind de aproximativ 8-10°С. Regimul termic din timpul verii este foarte apropiat celui din zonele renumitelor podgorii franceze şi italiene, fapt demonstrat nu doar de indicatorii termici, ci și de produsul vinicol final de înaltă calitate.

    Condițiile climaterice caracteristice împreună cu relieful deluros specific, traversat de şiruri de coline deseori întretăiate de văi ale râurilor şi ravene, creează un mediu perfect pentru cultivarea strugurilor. Solurile fertile de cernoziom - care ocupă în jur de 75% din teritoriul ţării, precum și condiţiile de mediu favorabile reprezintă factorii determinanţi care au contribuit la orientarea agrară a economiei naţionale.

    Ţara noastră este divizată în patru regiuni viticole bine delimitate, care înglobează la rândul lor opt podgorii și 22 centre vinicole. Cele patru regiuni viticole - Bălți, Codru, Ștefan-Vodă și Valul lui Traian, se disting prin propriile lor caracteristici pedoclimatice şi de terroir. Fiecare regiune este specializată pe diverse soiuri de viță-de-vie, printre care se găsesc cele mai valoroase soiuri autohtone și europene: Chardonnay, Fetească Regală, Sauvignon Blanc, Riesling, Traminer, Cabernet Sauvignon, Merlot, Aligote, Pinot Noir sau Muscat Ottonel.

    Producătorii din regiunea Valul lui Traian s-au specializat în producerea vinurilor roșii, care reprezintă 60% din volumul producției vinicole. Vinurile albe dețin o pondere de 35%, iar vinurile roze reprezintă în acest moment doar 5% din volumul total, din această zonă.

Astăzi, Republica Moldova înregistrează un mare potențial de creștere în domeniul vinificației, cu tendințe continue de extindere a pieţelor externe de desfacere. În anii anteriori, Moldova s-a clasat în topul celor mai mari 10 exportatori de vin din lume. O contribuție importantă o are şi noua generație de crame din Moldova, a căror activitate este axată exclusiv pe producerea unor vinuri excepționale, care să respecte standardele europene de calitate.

5