Oamenii

Dacă din start, echipa vinăriei Gitana era compusă din doar 20 de angajați, în prezent, numărul acestora depășește cifra de două sute. O mare parte din muncitorii de la vinărie sunt localnici din apropiere, care participă la culegerea strugurilor și la prelucrarea acestora, fiecare dintre ei fiind inițiat de ani de zile în tehnicile tradiționale de producere a vinului. Li se alătură tehnicieni, vinificatori profesioniști, administratori ș.a.

Muncitorii de la Vinăria Ţiganca şi-au asumat cu toată responsabilitatea misiunea de a da viață vinurilor Gitana și de a transforma fiece picătură de vin într-o manifestare a artei și aromei. Fiece membru al echipei de aici, fie acesta muncitor de pe podgorii, vinificator, tehnician, șofer sau administrator, muncește pentru a perpetua tradițiile poporului moldovean și pentru a oferi consumatorului un produs final calitativ și deosebit.